Medlemskap

Till medlem i Finlands Adelsförbund kan antagas medlem av Finlands Riddarhus samt finska medborgare som tillhör annan erkänd adel.

För sina medlemmar, och deras familjer, ordnar Adelsförbundet de årliga Morsdags- och  Farsdagsluncherna, utfärder till, för adeln, intressanta orter samt övrigt program. Bland dessa kan den traditionella ungdomsbalen den 6.12. på Riddarhuset nämnas. Balen ordnas av Adelförbundets ungdomsklubb.

Mera information om ungdomsklubbens (FAUK) verksamhet få du under deras flik, eller genom att kontakta fauk@adelsforbundet.fi.
 

Ansökan om medlemskap