Höstens ansökningstid är 01. - 30.09.2022.

Ansökningar behandlas av styrelsemötet i oktober.