Finlands Adelsförbund rf:s 

årsmöte

hålls måndagen den 29 april 2024 kl. 18.00 i Riddarhusets bibliotek

för att behandla i stadgarnas § 13 nämnda ärenden.

Förutom stadgeenliga ärenden, behandlas även styrelsens förslag till förändring av § 15 och § 16  av föreningens stadgar.

***

 1. Styrelsens förslag till årsmötet är att medlemmarnas årsavgifter förenhetligas och är 10,00 euro för alla medlemmar och att engångsavgiften för ständig medlem 200,00 euro förblir oförändrad. Medlemsavgiftens inbetalningsblankett kommer att sändas efter mötet i samband med information om vårens morsdagslunch och övrigt program.
   
 2. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på föreningens hemsida eller kan beställas per epost från info@adelsforbundet.fi.
   
 3. Den styrelse som invalts samlas omedelbart efter årsmötet för konstituerande möte. 

 

 

Suomen Aatelisliitto ry:n jäsenet kutsutaan 

vuosikokoukseen

maanantaina 29. huhtikuuta 2024 klo 18.00 Ritarihuoneen kirjastoon.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat.

Sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen pykälien 15 ja 16 muuttamiseksi.

***

 1. Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle,  että nuorisojäsenmaksu poistetaan ja vuosittainen jäsenmaksu on kaikille jäsenille 10,00 euroa. Ainaisjäsenen kertamaksu on ollut 200,00 euroa ja hallitus ehdottaa ettei tätä muuteta Jäsenmaksulomake lähetetään vuosikokouksen jälkeen äitienpäivänlounaan ja muun ohjelman tiedotteen mukana.
   
 2. Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla tai tilattavissa sähköpostitse osoitteesta info@adelsforbundet.fi.
   
 3. Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus kokoontuu perustavaan kokoukseen.